WCZYTUJĘ

Wpisz szukaną frazę

Redaktor AgeFree

Przyszłość zmieniamy teraz. Ruszył nabór projektów w konkursie „Seniorzy w akcji”

Udostępnij

Masz 60 lat lub więcej i chcesz realizować projekty społeczne i międzypokoleniowe w swojej miejscowości? Chcesz mieć wpływ na przyszłość i zachęcić społeczność lokalną w angażowanie się w inicjatywy chroniące środowisko lub zapobiegające zmianom klimatycznym? Myślisz o wykorzystaniu nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym? Zgłoś pomysł na projekt w konkursie “Seniorzy w akcji”. Nabór trwa do 11 kwietnia 2023 r.

U podstaw konkursu „Seniorzy w akcji” leży chęć wspierania seniorek i seniorów w realizacji ciekawych projektów społecznych angażujących mieszkańców swojej społeczności. Piętnaście edycji programu pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, lecz również inspirujący kreatorzy. W ramach tegorocznej rekrutacji organizatorzy poszukują animatorów w wieku 60 lat lub więcej, których pomysły na działania społeczne kierują się ku przyszłości. Tak, by w oparciu o wymianę wiedzę i doświadczeń, budować społeczności przyjazne osobom w każdym wieku.

Przyszłość łatwiej odnosić do ludzi młodych niż do osób starszych. Jednak człowiek istnieje w czasie niezależnie od wieku i niezależnie od wieku wybiega myślami i pragnieniami w przyszłość. Nasze działania – bez względu na to, czy jesteśmy młodzi czy starsi – mogą być skierowane na nowe wyzwania – mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji”. Najlepiej możemy zadbać o przyszłość, gdy potrafimy współpracować, kiedy otwieramy się na działania międzypokoleniowe i wytyczamy wspólnie nowe ścieżki aktywności społecznych – dodaje.

seniorzy w akcji

Jakie projekty są poszukiwane?

Seniorki i seniorzy mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość i środowisko naturalne. Mogą także edukować innych i zaszczepiać w nich dobre nawyki. Do konkursu “Seniorzy w akcji” zapraszane są osoby, których pomysły m.in. propagują i utrwalają zasady harmonijnego współżycia ludzi z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Poszukiwane są pomysły na projekty, które podnoszą wiedzę społeczności lokalnej i animują oddolne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym. Inspiracją do działań może być oddolna grupa kanadyjskich aktywistów Seniorzy dla klimatu, która poprzez edukowanie i mobilizowanie seniorów działa na rzecz zapobiegania kolejnym katastrofom klimatycznym. Jej członkowie organizują spotkania, warsztaty, nagrywają filmy edukacyjne i organizują manifestacje. Bo w projektach „Seniorów w akcji” to właśnie osoby starsze pełnią rolę animatorów projektów, koordynatorów i menedżerów. Innym przykładem jest działalność seniorki z gminy Zagórów zafascynowanej przyrodą. Animatorka doceniła kojący wpływ lasu na zdrowie oraz samopoczucie i w parze z młodszym animatorem zaangażowała seniorów ze swojej miejscowości w działania proekologiczne w ramach projektu “Dbamy o las i kąpiemy się w nim!”.

W konkursie “Seniorzy w akcji” wspierane będą również projekty propagujące twórcze podejście do przekazywania osobom starszym kompetencji cyfrowych, a także wpływające na zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii. Przykładem jest projekt w Starych Babicach, realizowany przez uczestników kończącej się edycji konkursu “Seniorzy w akcji”, którego celem jest edukacja cyfrowa oraz integracja seniorów i młodzieży w twórczym działaniu. Osoby starsze i młodsze, w parach międzypokoleniowych, odkrywają tajniki programów graficznych, wspólnie projektują materiały wizualne i tworzą animacje komputerowe. Finałem projektu będzie wystawa wydrukowanych grafik w lokalnym domu kultury. Należy jednak pamiętać, że projekty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć wymiany wiedzy i umiejętności, a nie jedynie szkoleń i kursów komputerowych.

Projekty zgłaszane do konkursu “Seniorzy w akcji” powinny także wzmacniać aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, a więc poprawiać relacje, wykorzystywać pasje osób starszych w działaniach społecznych, budować więzi międzypokoleniowe czy stymulować dialog międzykulturowy mieszkańców danej społeczności. W Tczewie działa Klub „In Tempo Nova”, czyli miejsce w którym spotykają się uchodźcy z Ukrainy oraz polscy seniorzy. Wspólnie biorą udział w wykładach dotyczących praw człowieka, zajęciach tanecznych, kulinarnych czy spotkaniach z psychologiem. Natomiast w Baszowicach, wsi położonej w województwie świętokrzyskim, seniorki zainteresowane rękodziełem poprowadzą międzypokoleniowe warsztaty z szydełkowania i chcą w przestrzeni publicznej stworzyć wieloelementową instalację artystyczną.

Co daje udział w konkursie i jak się zgłosić?

Konkurs “Seniorzy w akcji” skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), którzy chcą być animatorami projektu, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). W konkursie można uzyskać dotację w wysokości do 17 000 zł. Jednak oprócz wsparcia finansowanego, uczestnicy otrzymają możliwość udziału w warsztatach, które są okazją do zdobycia wielu nowych kompetencji niezbędnych w działaniach społecznych. Animatorzy projektów  „Seniorzy w akcji” podczas pracy z tutorem będą mieli też możliwość poznania narzędzi do budowania zespołu, wprowadzania zmiany czy budowania przyszłości swojej lokalnej społeczności.

Konkurs ma przyjazną formułę, a jego procedura jest bardzo uproszczona, tak aby odpowiedzieć na potrzeby osób mniej doświadczonych w realizacji. Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który można znaleźć na stronie https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/  Składanie listów intencyjnych trwa do 11 kwietnia 2023 roku.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.