WCZYTUJĘ

Wpisz szukaną frazę

Redaktor AgeFree

„Seniorzy w akcji” – ruszyła 15. edycja konkursu

Udostępnij

Masz pomysł na to, jak rozwiązać aktualne problemy społeczne, w tym jak wesprzeć migrantów i uchodźców z Ukrainy? Zgłoś się do konkursu „Seniorzy w akcji”! Konkurs skierowany jest do osób 60+, które samodzielnie lub w parze z osobą młodszą (o co najmniej 25 lat), chcą realizować działania społeczne oparte na własnym pomyśle. Nabór projektów trwa do 15 kwietnia 2022 r. 

Emilia, aktywna emerytka i animatorka z Podkowy Leśnej, organizuje mieszkańcom swojej społeczności lokalnej, podzielonej przez dwie miejskie inwestycje, warsztaty z porozumienia bez przemocy, dramy oraz ruchu improwizowanego. W warunkach zagrożeń i niepewnej przyszłości przywraca przekonanie o tym, jak ważne są poczucie wspólnoty i wsparcie grupy. Pomaga w odbudowaniu poczucia dobrostanu. Pan Andrzej, emerytowany nauczyciel ze Starachowic, wspólnie z młodszym animatorem Piotrem, aktywizują seniorów poprzez angażowanie ich w wolontariat wspierający osoby z zespołem Aspergera oraz ich rodziny. Grażyna i Anna, by zminimalizować skutki pandemii oraz wykluczenia osób starszych, stworzyły mobilną strefę gier i zabaw, pokazując dawne sposoby aktywnego spędzania czasu. Już ponad 400 projektów z całej Polski zostało zrealizowanych we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Konkurs to narzędzie dla osób, które w swoim najbliższym otoczeniu, w swoich sąsiedztwach czy miejscowościach widzą pole dla swojego zaangażowania, są przekonane, że ich działanie sprawi, że będzie to lepsze miejsce do życia, to narzędzie dla tych, którzy chcą budować lokalne ojczyzny bardziej przyjazne, solidarne i odpowiadające na potrzeby każdego mieszkańca. Szukamy osób, które razem nami gotowe są pokazywać, jaką siłę ma społeczeństwo obywatelskie – opowiada Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wsparcie dla osób starszych zaangażowanych społecznie

U podstaw konkursu „Seniorzy w akcji” leży chęć znalezienia ciekawych pomysłów na projekty angażujące mieszkańców społeczności lokalnych w tematy ważne społecznie. Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swojej okolicy. W projektach „Seniorów w akcji” to właśnie oni pełnią funkcję animatorów projektów, koordynatorów i menedżerów. 

Od lat wspieramy zaangażowanie seniorów w ważne sprawy społeczne. Osoby starsze mogą wnieść wiele do lokalnej społeczności i odpowiedzieć na wyzwania chociażby tak wielkie, jak związane z przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, reagując na potrzebę długofalowego wsparcia w odnajdywaniu się w zupełnie nowych warunkach. – mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Zgłaszane pomysły na projekt powinny mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

  • działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym;
  • działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu;
  • działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);
  • działania edukacyjne i kulturalne.

Mile widziane są również inicjatywy, które włączają i wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców danej społeczności, osób w tzw. czwartym wieku oraz wspierają aktywność starszych mężczyzn.

W związku z przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, ale również migrantami i uchodźcami z innych miejsc – zgłaszać można także pomysły, które:

  • wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych. Należy pamiętać, że w konkursie wykluczone są inicjatywy podejmujące zbiórki rzeczy i zrzutki pieniężne;
  • mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję.

Jak się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i animatorzy. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł. Ale nie sama dotacja jest tu najważniejsza. Uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie w realizacji projektu poprzez warsztaty, szkolenie finansowe oraz współpracę z ekspertami i tutorami. Będą mieli też okazję do rozwoju swoich inicjatyw podczas Inkubatora Pomysłów.

Do Konkursu zapraszamy pasjonatów, osoby, które mają pomysł na działanie społeczne i chcą pracować nad jego rozwojem przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Osoby, które chcą nabywać umiejętności przydatne w ich aktywności społecznej. Zapraszamy również organizacje, które pragną wspierać tych pasjonatów – odkrywać i wykorzystywać zasoby drzemiące w mieszkańcach swoich społeczności. – mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który można znaleźć na stronie www.seniorzywakcji.pl. Składanie listów intencyjnych trwa do 15 kwietnia 2022 roku

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Następny Artykuł