• informujemy, że nie profilujemy danych osobowych,
  • Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie każdorazowo informował
  • organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.